Grafické návrhy

Excelentní grafika a DTP
Zakládáme si na kvalitním zpracování grafických návrhů s dodržováním všech standardů sazby a výtvarné úrovně. Vytvoříme vám firemní loga, logomanuály i celkovou firemní identitu, plakáty, letáky, kalendáře, bulletiny, časopisy a jiné (nejen periodické) tiskoviny. Připravíme návrh reklamních předmětů, jejich následný potisk a realizaci i různé prvky venkovní reklamy.

Vytváříme kvalitní a moderní grafické návrhy přímo pro vás a vaše potřeby. Při návrzích ctíme původní, případně vám navrhneme nový, jednotný vizuální styl. Naše grafické oddělení je složeno z kreativních profesionálů, kteří mají nejen vytříbený cit pro grafiku a celkové pojetí tvořeného materiálu, ale ovládají i typografii, předtiskovou přípravu a následné zpracování – sazbu a zlom textu (DTP). Velmi dbáme na gramatickou korektnost námi realizovaných výstupů.